Outlet

Towary prezentowane w zakładce Outlet i oznaczone właściwym wyróżnikiem oraz opisem mogą być używane, uszkodzone, wybrakowane (porysowane, odkształcone czy też nieposiadające oryginalnego opakowania lub mogą posiadać inne wady, które nie wpływają na ich użyteczność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo) lub też niekompletne albo skompletowane z wykorzystaniem zamienników.

Strony